Solarni paneli


Solarni panel sastoji se od grupe međusobno serijski povezanih fotonaponskih članaka. Solarni paneli su poluvodički elementi koji pretvaraju energiju sunčeva zračenja u električnu energiju. Međusobnim povezivanjem solarnih panela nastaje polje solarnih panela koje čini veći dio sunčane elektrane.

WINAICO

  WST-430 NGX 
  • Pmax: 430 Wp
  • Vmax: 1000 V
  • Efikasnost modula: 22,02%
  • Ćelija: monokristalna silicijska ćelija
  • Dimenzije: 1722 x 1134 x 35 mm
  • Masa: 24,0 kg
  • Radna temperatura: -40 do +85°C
  • Garancija:  30 godina

Dokumentacija
 Saznaj više

JINKO SOLAR

Tiger Neo JKM425N-54HL4
  • Pmax: 425 Wp
  • Vmax: 1500 V
  • Efikasnost modula: 21,27%
  • Ćelija: monokristalna silicijska ćelija
  • Dimenzije: 1722 x 1134 x 30 mm
  • Masa:  22,0 kg
  • Radna temperatura: -40 do +85°C
  • Garancija: 15 godina
  Dokumentacija
   Saznaj više