Solarni paneli


Solarni panel sastoji se od grupe međusobno serijski povezanih fotonaponskih članaka. Solarni paneli su poluvodički elementi koji pretvaraju energiju sunčeva zračenja u električnu energiju. Međusobnim povezivanjem solarnih panela nastaje polje solarnih panela koje čini veći dio sunčane elektrane.

WINAICO

  WST-370MG GEMINI
  • Pmax: 370 Wp
  • Vmax: 1000 V
  • Efikasnost modula: 20,20%
  • Ćelija: monokristalna silicijska ćelija
  • Dimenzije: 1759 x 1034 x 35 mm
  • Masa: 20,6 kg
  • Radna temperatura: -40 do +85°C
  • Garancija: 25 godina
  WST-375MG GEMINI 
  • Pmax: 375 Wp
  • Vmax: 1000 V
  • Efikasnost modula: 20,62%
  • Ćelija: monokristalna silicijska ćelija
  • Dimenzije: 1759 x 1034 x 35 mm
  • Masa: 20,6 kg
  • Radna temperatura: -40 do +85°C
  • Garancija: 25 godina 

 Dokumentacija
 Saznaj više

SERAPHIM

SRP-440-BMA-BG
  • Pmax: 440 Wp
  • Vmax: 1500 V
  • Efikasnost modula: 20,24%
  • Ćelija: monokristalna ćelija (144 kom)
  • Dimenzije: 2094 x 1038 x 30 mm
  • Masa: 28,0 kg
  • Radna temperatura: -40 do +85°C
  • Garancija: 15 godina na proizvod, 30 na snagu 

SRP-445-BMA-BG

  • Pmax: 445 Wp
  • Vmax: 1500 V
  • Efikasnost modula: 20,47%
  • Ćelija: monokristalna ćelija (144 kom)
  • Dimenzije: 2094 x 1038 x 30 mm
  • Masa: 28,0 kg
  • Radna temperatura: -40 do +85°C
  • Garancija: 15 godina na proizvod, 30 na snagu
 Dokumentacija
 Saznaj više