Pretvarači.


U sunčanoj elektrani, postrojenju povezanom na elektro-distribucijsku mrežu, osnovni izvor energije je sunčevo zračenje na fotonaponskom modulu. Fotoelektričnim efektom ostvaruje se pretvorba sunčevog zračenja u istosmjernu električnu energiju. Korištenjem posebnih uređaja (pretvarača ili izmjenjivača) vrši se pretvorba istosmjernog napona dobivenog iz fotonaponskih modula (istosmjerna električna energija) u izmjenični napon (izmjenična električna energija).

FRONIUS INTERNATIONAL   

Fronius Primo 3.0-1, 3.5-1, 3.6-1, 4.0-1, 4.6-1, 5.0-1, 6.0-1, 8.2-1·

    • AC snaga: 3.000 – 8.200 W
    • Broj MPPT Trackera: 2
    • DC konektori: 2+2
    • Radni napon: 80 – 800 V
    • Zaštita: IP 65
    • Efikasnost: 96,1 – 97,5%
    • Dimenzije: 645 x 431 x 204 mm
    • Masa: 21,5 kg·
    • Radna temperatura: -40 do +55°C 
 Dokumentacija

Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M

    • AC snaga: 3.000 – 8.200 W 
    • Broj MPPT Trackera: 1 
    • DC konektori:
    • Radni napon: 580 - 850 V 
    • Zaštita: IP 65 
   • Efikasnost: 96,5 – 97,7% 
   • Dimenzije: 645 x 431 x 204 mm 
   • Masa: 19,9 – 21.9 kg 
   • Radna temperatura: -25 do +60°C 

Fronius Symo 10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M

    • AC snaga: 10.000 – 20.000 W 
    • Broj MPPT Trackera:
    • DC konektori: 3+3 
    • Radni napon: 200 – 800 V 
    • Zaštita: IP 66 
   • Efikasnost: 97,4 – 97,9% 
   • Dimenzije: 725 x 510 x 225 mm 
   • Masa: 34,8 – 43,4 kg 
   • Radna temperatura: -40 do +60°C   

 Dokumentacija

Fronius Symo GEN24 3.0 Plus, 4.0 Plus, 5.0 Plus

    • AC snaga: 3.000 – 5.000 W 
    • Broj MPPT Trackera: 2 
    • DC konektori: 2/1 
    • Radni napon: 80 – 800 V 
    • Zaštita: IP 66    
   • Efikasnost: 96,7 – 97,5% 
   • Dimenzije: 530 x 474 x 165 mm 
   • Masa: 15,6 / 19,4 kg 
   • Radna temperatura: -25 do +60°C 
   • Kompatibilna baterija: BYD HVS/HVM

Fronius Symo GEN24 6.0 Plus, 8.0 Plus, 10.0 Plus

    • AC snaga: 6.000 – 10.000 W
    • Broj MPPT Trackera: 2
    • DC konektori: 2/1
    • Radni napon: 80 – 800 V
    • Zaštita: IP 66 
   • Efikasnost: 97,7 – 97,9%
   • Dimenzije: 530 x 474 x 165 mm
   • Masa: 15,6 / 19,4 kg
   • Radna temperatura: -25 do +60°C
   • Kompatibilna baterija: BYD HVS/HVM  
 Dokumentacija

Fronius ECO 25.0-3-S, ECO 27.0-3-S

    • AC snaga: 25.000, 27.000 W
    • Broj MPPT Trackera: 2
    • DC konektori: 2/1
    • Radni napon: 80 – 800 V
    • Zaštita: IP 66 
   • Efikasnost: 98,0%
   • Dimenzije: 725 x 510 x 225 mm
   • Masa: 35,7 kg 
   • Radna temperatura: -25 do +60°C   

 Dokumentacija

Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S, 4.0-3-S, 5.0-3-S

    • AC snaga: 3.000 - 5.000 W
    • Broj MPPT Trackera: 1
    • DC konektori: 2
    • Radni napon: 150 - 800 V
    • Zaštita: IP 65
   • Efikasnost: 95,2 - 96,0%
   • Dimenzije: 645 x 431 x 204 mm
   • Masa: 19,9 kg
   • Radna temperatura: -25 do +60°C   
 Dokumentacija

HUAWEI TECHNOLOGIES   

Huawei (SUN 2000 – 8/12 KTL)

    • AC snaga: 8.000 – 12.000 W
    • Broj MPPT Trackera: 2
    • DC konektori: 4
    • Radni napon: 200 – 950 V
    • Zaštita: IP 65  
   • Efikasnost: 98,0%
   • Dimenzije: 520 x 610 x 255 mm
   • Masa: 40 kg
   • Radna temperatura: -25 do +60°C  

Huawei (SUN2000 – 17/20 KTL, SUN2000-23KTL, SUN2000-28KTL)

    • AC snaga: 17.000 – 28.000 W
    • Broj MPPT Trackera: 3
    • DC konektori: 6
    • Radni napon: 200 – 950 V
    • Zaštita: IP 65
   • Efikasnost: 98,3 – 98,4%
   • Dimenzije: 520 x 610 x 255 mm
   • Masa: 48 kg
   • Radna temperatura: -25 do +60°C
 Dokumentacija

Huawei (SUN2000 – 33/36/40 KTL)

    • AC snaga: 33.000 – 40.000 W
    • Broj MPPT Trackera: 4
    • DC konektori: 8
    • Radni napon: 200 – 1000 V
    • Zaštita: Tip 4X
    • Efikasnost: 98,5%
    • Dimenzije: 930 x 550 x 283 mm
    • Masa: 62 kg
    • Radna temperatura: -25 do +60°C    

 Dokumentacija

Huawei (SUN2000 – 50KTL)

    • AC snaga: 50.000 W
    • Broj MPPT Trackera: 4-
    • DC konektori: 8
    • Radni napon: 200 – 1000 V
    • Zaštita: IP 65
    • Efikasnost: 98,6%
    • Dimenzije: 930 x 550 x 283 mm
    • Masa: 62 kg 
    • Radna temperatura: -25 do +60°C    
 Dokumentacija

Huawei (SUN2000 – 100KTL)

    • AC snaga: 100.000 W 
    • Broj MPPT Trackera: 6 
    • DC konektori: 12 
    • Radni napon: 600 – 1500 V 
    • Zaštita: IP65   
    • Efikasnost: 98,8% 
    • Dimenzije: 1075 x 605 x 310 mm 
    • Masa: 77 kg 
    • Radna temperatura: -25 do +60°C  
 Dokumentacija

ZEVERSOLAR

Eversol TLC 10K, 15K, 17K, 20K

    • AC snaga: 10.000 – 20.000 W
    • Broj MPPT Trackera: 2
    • DC konektori: 2+2
    • Radni napon: 270 - 800 V
    • Zaštita: IP55, IP65
   • Efikasnost: 98,2 – 98,3%
   • Dimenzije: 500 x 758 x 175 mm
   • Masa: 48 kg 
   • Radna temperatura: -25 do +60°C    

 Dokumentacija

  KACO

  Kaco Blueplanet 50.0 TL3

     • AC snaga: 50.000 W
     • Broj MPPT Trackera: 1
     • DC konektori: S/B/M:1, XL:10
     • Radni napon: 580 - 1050 V
     • Zaštita: IP 65
    • Efikasnost: 98,1%
    • Dimenzije: 760 x 500 x 425 mm
    • Masa: 70 kg (S), 71 kg (B/M), 73 kg (XL)
    • Radna temperatura: -25 do +60°C 

   Dokumentacija