EU fondovi.


EUROPSKI STRUKTURNI I 

INVESTICIJSKI FONDOVI


Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.


 strukturnifondovi.hr

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST


Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. 

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

 Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.


 fzoeu.hr

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI , RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU


Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“  -provedba tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ 


Natječaj za provedbu Podmjere 4.2 „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ - provedba tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora“


 apprrr.hr